Overzichtskaartje van Tasmanië en de routes die ik heb gefietst en gelopen. De verhalen van hoe ik daarbij heb afgezien en welke gevaren ik allemaal heb getrotseerd, komen nog.