Mja, dit kwam ik onderweg ergens tegen. Apart strepenpatroon in het bij eb droogvallende stuk van de een of andere baai. Ik had het nog nooit eerder gezien.